LIÊN HỆ CHÚNG TÔI


Công ty TNHH y tế Ngọc Lan
Địa chỉ : 121 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2 , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : ( +84 ) 08-62907161 Fax: ( +84 ) 08-62.907.162
Email : ngoclanmedical@gmail.com